Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko

Znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko to postępowanie, które należy przeprowadzić ze względu na brzmienie przepisów ustawy o…