Jak dbać o czystość wentylacji w budynku przemysłowym?

Czystość wentylacji ma szczególne znaczenie dla jej bezpieczeństwa. Jak należy dbać o czystość układów wentylacyjnych w budynkach przemysłowych?

Prawidłowo działająca wentylacja nie tylko zawiera odpowiednie komponenty, w tym kanały wentylacyjne, nawiewniki, czerpnie, filtry, nawilżacze, skrzynki rozprężne czy tłumiki akustyczne, ale również jest higienicznie czysta.

Podobnie jak w przypadku innych instalacji, także wentylacja jest z czasem narażona na zanieczyszczenia – stałe oraz biologiczne. Dostają się one do środka układu wraz powietrzem, które w nim przepływa. Mogą wówczas stanowić zagrożenie wtórnego zanieczyszczenia powietrza w wentylowanym obiekcie.

W związku z tym czysty układ i jego komponenty pozwalają na bezpieczną i efektywną pracę wentylacji.

skrzynki rozprężne

A co gdy wentylacja jest zabrudzona?

Zabrudzona wentylacja może mieć szereg niekorzystnych skutków:

  • zanieczyszczenie powietrza wewnątrz obiektu pyłami, kurzem, drobnoustrojami, na przykład bakteriami, pleśniami, grzybami, roztoczami czy wirusami,
  • zagrożenie dla procesów realizowanych w obiekcie, które wymagają czystego powietrza,
  • pogorszenie wydajności pracy układu wentylacyjnego i większe koszty związane z jego eksploatacją,
  • nieprzyjemny zapach docierający z wentylacji,
  • zmęczenie, bóle głowy, alergie, choroby układu oddechowego u osób przebywających w wentylowanym obiekcie.

Systematyczna kontrola układu wentylacyjnego i jego elementów ma zatem bardzo duże znaczenie. Co więcej, wymagana jest przepisami prawa, w tym odpowiednimi rozporządzeniami oraz normami.

Prawidłowe czyszczenie układu wentylacyjnego, a także skrzynek rozprężnych

W zależności od klasy czystości instalacji częstotliwość kontroli powinna następować w okresach od 6 miesięcy do 48 miesięcy.

Najczęściej należy kontrolować filtry i nawilżacze, w których osadza się najwięcej zanieczyszczeń. Ważne jest także regularne wymienianie filtrów na nowe.

Podczas kontroli i czyszczenia należy wziąć pod uwagę:

  • centralę lub jednostkę uzdatniającą powietrzę i jej komponenty,
  • przewody nawiewne z wszystkimi elementami, w tym także jednostkami końcowymi, na przykład takimi jak tłumiki akustyczne, chłodnice, nagrzewnice, skrzynki rozprężne, przepustnice, zawory,
  • przewody wywiewne z ich elementami,
  • przewody recyrkulacyjne z ich elementami,
  • przewody czerpne – od wlotu powietrza do centrali lub jednostki przygotowującej powietrze w układzie.

Czyszczenie układu wentylacyjnego może odbywać się na sucho lub na mokro. Czyszczenie na sucho wykorzystuje odkurzacze przemysłowe, powietrze sprężone i szczotki. Metody mokre zalecane są przy czyszczeniu instalacji wyciągowych, gdzie powietrze zawiera tłuszcze, dymy i inne trudne w usunięciu zanieczyszczenia.

Share