Organizacja konkursów – idealna forma promocji dla firm

Konkurs jest jedną z popularniejszych form promocji danej marki. Wzbudza zainteresowanie, angażuje i nagradza. Dzięki temu organizacja konkursów staje się godnym uwagi przedsięwzięciem dla wielu firm. Stwarza szerokie spektrum możliwości, budując długotrwałą relację z uczestnikami, którzy chętnie utożsamiają się z marką. Konkursy zapewniają dobrą zabawę, pozytywne emocje i skutecznie pobudzają do działania, które przynosi korzyści zarówno organizatorom jak i samym uczestnikom. Dowiedzmy się zatem więcej na ich temat.

Organizacja konkursów – najważniejsze informacje

Organizacja konkursów nie wymaga żadnego zezwolenia i nie trzeba tego faktu zgłaszać żadnej instytucji. Jest to przedsięwzięcie, które nie nakazuje zatrudnienia specjalnie wykwalifikowanych osób. Komisję wyłaniającą zwycięzcę tworzy persona powołana przez organizatora. Konkurs odbywa się na zasadzie przyrzeczenie publicznego, o którym mowa w art. 919-921 Kodeksu cywilnego, gdzie nagrody przyznawane są według kryteriów określonych w regulaminie.

Nagroda w konkursie może być przyznawana w formie pieniężnej, rzeczowej lub usługi. Pobrany zostaje od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej. Odprowadza go fundator nagrody, także zwycięzca konkursu może być o tą kwestię spokojny.

Organizując konkursy należy także pamiętać o RODO, czyli konieczności powiadomienia o przetwarzanych danych osobowych. Informacje te zawiera Art. 13 i 14 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Organizacja konkursów, a media społecznościowe

Organizacja konkursów w mediach społecznościowych, czyli online nakłada na organizatora już pewne obowiązki. Jest to świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli za pomocą publicznych sieci teleinformatycznych. Jest to omówione w art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Organizator podejmując się konkursu w mediach społecznościowych, zobligowany jest do sporządzenia regulaminu, ujawnienia swojej tożsamości i sposobu kontaktu z nim oraz udzielenia wszystkich istotnych informacji.

Istotny w tym przypadku jest regulamin, który powinien zawierać dane dotyczące organizatora, nazwę konkursu, podmiot fundujący nagrodę, wysokość nagrody i sposób jej przekazania, czas trwania zabawy i oczywiście zasady wzięcia udziału w konkursie. Nie może także zabraknąć informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz kwestii podatkowej związanej z otrzymaniem nagrody.

Organizacja konkursów – sprawdzony wykonawca usługi

Organizacja konkursów wymaga pewnej wiedzy na ich temat, doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu przedsięwzięć, czasu i pomysłu. Dlatego podejmując się takiego wyzwania warto zastanowić się nad kwestią zlecenia organizacji firmie doświadczonej w tym fachu. Zadba ona wówczas o każdy szczegół i wszystkie formalności. Odpowiednio zaplanuje, stworzy dobrą strategię komunikacji i będzie czuwała nad właściwym przebiegiem konkursu. Godną polecenia firmą jest Motivation Direct, która świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie i zajmuje się profesjonalną organizacją konkursów.

Share