Polska kryminalistyka ma już prawie 100 lat. Jakie są jej największe osiągnięcia?

W przyszłym roku polska kryminalistyka obchodzi setną rocznicę istnienia. Przez niemal wiek nauka ta zmieniła się w sposób niewiarygodny, choć nadal korzysta z technik stanowiących niegdyś jej podstawę. Warto przypomnieć najważniejsze osiągnięcia kryminalistyki oraz zajmujących się nią, naszych rodzimych specjalistów.

Początki polskiej kryminalistyki

Kryminologia i kryminalistyka studia dzienne i zaoczne stanowią obecnie jeden z najchętniej dokonywanych wyborów przez młodych ludzi. Można śmiało przypuszczać, że gdy kryminalistyka dopiero się rozwijała, istnienie podobnych specjalności na polskich uczelniach nie leżało nawet w sferze marzeń jej twórców. A wszystko zaczęło się w 1919 roku, kiedy to tuż po odzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie utworzona została Policja Państwowa. Zaraz po jej powstaniu komendant główny policji wydał rozkaz, zgodnie z którym podległe mu jednostki miały obowiązek gromadzenia i przesyłania do Komendy Głównej PP śladów daktyloskopijnych. To właśnie ten rozkaz przez naukowców i historyków uważany jest za początek istnienia polskiej kryminalistyki.

Pierwszym wielkim – można rzecz przełomowym – osiągnięciem było utworzenie jeszcze przed II wojną światową Centralnej Registratury Daktyloskopijnej. W powstałej wówczas kartotece zgromadzono do roku 1937 aż 635 tys. kart daktyloskopijnych zawierających odciski palców osób, które przestępstwo popełniły lub też o jego popełnienie były podejrzewane.

Polska kryminalistyka współcześnie

Kolejnym wielkim krokiem polskiej daktyloskopii, będącej najstarszą dziedziną rodzimej kryminalistyki, było utworzenie w 2000 r. Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS). Rozwiązanie to zwiększyło wyraźnie czas działania Policji i usprawniło zarządzanie ponad 3,5 milionami kart daktyloskopijnych, które obecnie znajdują się w posiadaniu polskich organów ścigania.

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Siedem lat później, w 2007 roku, zaczęła również działać polska baza DNA, połączona z bazami wielu innych krajów, nie tylko europejskich. W bazie tej znajduje się obecnie ponad 42 tys. profili, zarówno osób oskarżonych, podejrzanych, jak i śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń, a także DNA zwłok osób niezidentyfikowanych. Od 4 lat w bazie tej gromadzone jest również DNA rodzin osób zaginionych, co może stanowić przełom w ich poszukiwaniach oraz identyfikacji.

Kryminalistyka w nauce i edukacji

W 2013 roku w polskiej kryminalistyce pojawiła się nowa specjalność. „Analiza plam krwawych” powstała jako uzupełnienie badań genetycznych identyfikujących osobę, choć w istocie rzeczy stanowi ona narzędzie niezwykle pomocne do określenia samego przebiegu zdarzenia. W specjalności tej wykorzystuje się najnowocześniejsze oprogramowanie pracujące w technice 3D. „Analiza plam krwawych” pojawiała się również w programie studiów o specjalności „kryminologia i kryminalistyka”.

Współpraca z polskimi uczelniami stanowi bardzo istotny element polskiej kryminalistyki. Chodzi tu przede wszystkim o rozwój naukowy obecnych specjalistów, ale również o kształcenie ich następców. Inwestycja w przyszłe kadry techników kryminalistyki stanowi ważny aspekt działalności MSWiA.

Share